Kam s použitým kuchyňským olejem?

Možná už jste slyšeli, že kuchyňské oleje a jedlé tuky byste neměli slévat do dřezu nebo záchodu. Jak ale tento odpad zlikvidovat? A proč je to takový problém?

Proč se nemá slévat použitý olej do odpadu?

Problémy s kanalizací

Tuky v kanalizaci tuhnou, lepí se na stěny a lepí se na ně další nečistoty. To může nakonec vést až k úplnému ucpání kanalizace, jako se to už několikrát stalo například v Londýně.

Tukovec, jak se těmto usazeninám přezdívá, nalezený v londýnské kanalizaci vážil přes 10 tun. To ještě nic není oproti roku 2017, kde londýnskou kanalizaci ucpal tukovec o váze 130 tun. Jak to pak dole vypadá se můžete podívat na následujícím videu:

Recyklace

Tuky, které neputují do kanalizace, ale jsou shromážděny v rámci sběru tříděného odpadu, jsou nadále využívány. Využití nacházejí například v kosmetickém a chemickém průmyslu (náhrada ropných produktů, např. maziv pro stavebnictví, dřevařství nebo jako složky pro výrobu paliv a přídavků do paliv). Z odpadních tuků se vyrábí například metylester, který se přidává do nafty jako biopalivo. Není lepší odpad znovu využít, než jím zvyšovat náklady města na odstranění z kanalizací?

Kam tedy s použítým kuchyňským olejem?

Teď už víme, že tuky ucpávají kanalizaci, zvyšují náklady na čistění vody a odstraňování tukovců. Navíc se dají skvěle znovu použít v průmyslu, takže vylévat je do záchoda je škoda. Od 1. 1. 2020 mají obce povinnost zajistit sběr použitých olejů a jedlých tuků pro své občany. Pojďme se tedy podívat, kam s kuchyňským olejem a tuky:

  • Odneste použitý olej do sběrného dvora
  • Vhoďte lahev s olejem do kontejneru na použitý olej
  • Pokud nemůžete ani jedno z předchozích, vhoďte bezpečně uzavřenou lahev do směsného odpadu
  • Pokud máte velké množství použitého oleje (typicky jídelny či jiné stravovací zařízení), využijte specializovaného svozu

Je také důležité poznamenat, že tuky a oleje je nutné odevzdávat v pevně uzavřených plastových nádobách. Doporučuje se používat k tomuto účelu PET lahve, kam olej slijete a následně pevně uzavřete víčkem. Je to z toho důvodu, že se olej nesmí při manipulaci rozlít. Skleněné nádoby tedy nepadají v úvahu. Snadno se rozbijí a ještě by mohli někoho zranit.

Sběrný dvůr

Jistě je ve vašem městě či obci sběrný dvůr. Olej můžete klidně uchovávat doma a odvézt ho, jakmile pojedete do sběrného dvora s jiným odpadem. Ve sběrném dvoře vám určitě poradí, do jaké nádoby lahve s olejem vyhodit.

Nejbližší sběrné místo můžete najít na této mapě sběrných míst v ČR.

Kontejner na použitý olej

Kontejnery na použitý olej jsou skvělou alternativou pro lidi, kterým se nechce jezdit na sběrné dvory. Je ale nutné si zjistit, zda se ve vaší blízkosti kontejnery nachází. Tyto informace jsou často zveřejněny na webu obce či městské části. Jejich vzhled se může lišit – vypadají například takto:

Další možnosti

Směsný odpad

Pokud máte sběrný dvůr či kontejner daleko, nebo z nějakého jiného důvodu nemůžete (nebo nechcete) použitý olej třídit, je lepší olej slít do PET lahve, pevně uzavřít a hodit do směsného odpadu. Pořád je to lepší, než vylít ho do kanalizace, kde napáchá více škody.

Svozy

Pokud vaříte ve velkém, tím myslíme především restaurace a jídelny, je třeba domluvit svoz použitého oleje. V ČR použité oleje a tuky vykupuje a odváží například Traffin Oil a.s., nebo Viking group s.r.o..

Zdroje:

Napsat komentář